Skip to main content

IT-OT netwerkbeveiliging

Netwerkbeveiliging voor de drankenindustrie

Een toonaangevende fabrikant in de bier- en frisdrankenindustrie stond voor een urgente uitdaging op het gebied van netwerkbeveiliging in hun productieomgeving. Uit dreigingsanalyses bleek een alarmerende toename van cyberaanvallen, met het IT-domein als vaak voorkomend startpunt. Deze situatie ontstond door de groeiende integratie van IT- en OT-domeinen (Operationele Technologie). Om deze dreiging aan te pakken, besloot het bedrijf de IT- en OT-systemen te scheiden en vervolgens veilig opnieuw te koppelen. Hiermee werd gericht op verbeterde bescherming van zowel het IT- als OT-netwerk.

Analyse en ontwerp

OTconnect, een expert in OT netwerkbeveiliging, nam de uitdaging aan en startte met een intensieve en gedetailleerde analyse van het huidige netwerk. Hun focus lag op het in kaart brengen van de datastromen tussen IT en OT, en de communicatie binnen het OT-domein zelf. Op basis van deze diepgaande analyse ontwikkelden ze een vernieuwd ontwerp voor de netwerkbeveiliging. Dit ontwerp realiseerde een fysieke en logische scheiding tussen de IT- en OT-domeinen. Ze implementeerden strikte dataoverdracht tussen deze domeinen door middel van zorgvuldig gedefinieerde zonering. De algehele netwerkbeveiliging verbeterde aanzienlijk.

Zonering als sleutelstrategie

Deze herstructurering, gebaseerd op zones, en de daaropvolgende implementatie van het nieuwe beveiligingsontwerp verminderden het risico op cyberaanvallen drastisch. Segmentatie speelde hierin een cruciale rol, waardoor de bescherming van elk afzonderlijk netwerkdeel effectief werd versterkt. Deze aanpak verhoogde de controle over datastromen aanzienlijk en was essentieel voor het beschermen van zowel IT- als OT-systemen tegen cyberdreigingen.

Blauwdruk voor OT Netwerkbeveiliging

De strategische scheiding en zorgvuldige herintegratie van IT en OT vormen een exemplarisch voorbeeld van effectieve cyberbeveiliging in een hedendaagse digitale bedrijfsomgeving. Daarbij is een noodzaak van een weloverwogen benadering van netwerkbeveiliging om proactief geavanceerde beveiligingsdreigingen aan te pakken. Deze casus dient als een blauwdruk voor vergelijkbare bedrijven die streven naar optimale OT netwerkbeveiliging. Daarbij rekening houdend met de dynamiek van de huidige, constant evoluerende digitale wereld. Dit initiatief toont het belang aan van vooruitdenken en aanpassingsvermogen in de strijd tegen cyberdreigingen. Dit essentieel is voor de bescherming en continuïteit van de bedrijfsvoering in de drankenindustrie.